Έργα

Έχουμε υλοποιήσει περισσότερες από 150 εφαρμογές αυτόματης διακίνησης, εγκιβωτισμού, παλετοποίησης και αποθήκευσης, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών ρομποτικής και αυτοματισμού. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν απρόσκοπτα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις Τροφίμων, Ποτών, Φαρμάκων, Υλικών συσκευασίας κ.ά., αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος.

Επιλέξτε το χώρο εφαρμογών που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για ενδεικτικά έργα.

Έργα εγκιβωτισμού

Έργα παλετοποίησης

Έργα διακίνησης συσκευασιών

Έργα αυτόματης αποθήκης

Εκτέλεση παραγγελιών

Ολοκληρωμένες λύσεις