Το MEL System® (Modular End-of-Line) είναι μια πραγματική εξέλιξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων End-of-Line. Ενσωματώνει δύο πολύ σημαντικές καινοτομίες: Μια modular προσέγγιση για την ενσωμάτωση μηχανολογικού εξοπλισμού (η γενική ιδέα του MEL-ready modules) και το backbone, ένα super module σύστημα ελέγχου και πληροφορικής που συνδυάζει τεχνολογίες MES, PLC και SCADA.

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι μπορεί να ενσωματώσει λειτουργικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. αυτοματοποιημένη άμεση αποστολή και παρακολούθηση αποστολής στην αποθήκη).

Το MEL System® έχει εγκατασταθεί με επιτυχία σε πολυάριθμες πολυεθνικές βιομηχανικές εταιρείες, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, του ΟΕΕ και την βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής.

Το MEL System® διαθέτει 4 ξεχωριστές φάσεις εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού και το backbone, την ραχοκοκαλιά του IT / Control:

Το Backbone

Το ραχοκοκκαλιά του MEL System® έχει αναπτυχθεί από τους έμπειρους μηχανικούς λογισμικού και ελέγχου της Ζήνων. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός λογισμικού PC, PLC και Scada που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει:

 1. Ενσωμάτωση των MEL System® ready modules σε ένα ένιαίο και αποδοτικό σύστημα
 2. Συγχρονισμό των modules: Σε όλες τις εγκαταστάσεις συσκευασίας, αν και οι επιμέρους λειτουργίες μπορεί να είναι αποδοτικές, όταν λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, η συνολική αποδοτικότητα μειώνεται σημαντικά. Το Backbone του MEL System® παρέχει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.
 3. Συνδεσιμότητα με τα συστήματα IT / ελέγχου άλλων εγκαταστάσεων: Το MEL System® βρίσκεται στην καρδιά των εργασιών συσκευασίας. Η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής (ERP, MRP, MES, WMS, άλλες Scada κλπ.) μπορεί να εξασφαλίσει μια ομαλή λειτουργία του End-of-Line και την ασφαλή έναρξη της αλυσίδας εφοδιασμού.
 4. Πληροφοριακή νοημοσύνη: Το Backbone ενσωματώνει μια σειρά λειτουργιών συστήματος εκτέλεσης παραγωγής (MES) όπως:
  • Χρήση πρώτων υλών
  • Παρακολούθηση παραγωγής και ροής εργασίας
  • Δεδομένα ιχνηλασιμότητας
  • Δεδομένα ελέγχου ποιότητας
  • Διάφορες τρέχουσες μετρήσεις παραγωγής, δείκτες KPIs και στατιστικές, OEE
  • Δεδομένα συντήρησης (πρόβλεψη, πρόληψη και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)
  • Καταγραφή δεδομένων σφαλμάτων και διακοπών (μείωση ταχύτητας παραγωγής, εναλλαγές κ.λπ.)

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται με έναν έξυπνο και διαδραστικό τρόπο στους διαχειριστές συστημάτων και τη διοίκηση.

Modules πρωτογενούς συσκευασίας (PPO):

 • Κωδικοποίηση και σήμανση
 • Έλεγχος βάρους
 • Επικόλληση ετικέτας
 • Έλεγχος ποιότητας συσκευασιών (με μηχανική όραση)
 • Ταξινόμηση

Modules δευτερογενούς συσκευασίας (SPO):

 • Διαμόρφωση κιβωτίων
 • Εγκιβωτισμός
 • Κωδικοποίηση
 • Έλεγχος βάρους
 • Επικόλληση ετικέτας
 • Έλεγχος ποιότητας συσκευασιών (με μηχανική όραση))
 • Ταξινόμηση

Modules τριτογενούς συσκευασίας (TPO):

 • Παλετοποίηση
 • Περιτύλιξη παλέτας με stretch film
 • Επικόλληση ετικέτας σε παλέτα

Άμεση αποστολή / Παράδοση στην αποθήκη:

Στη φάση αυτή το σύστημα MEL System® παραδίδει τις μονάδες αποστολής είτε για άμεση αποστολή στους χώρους φόρτωσης είτε στην αποθήκη. Η παράδοση μπορεί να είναι αυτόματη (μέσω συστημάτων ταξινόμησης) ή με χρήση περονοφόρων οχημάτων ή συνδυασμού των παραπάνω.

MEL System® Modules:

Modules κωδικοποίησης και σήμανσης
Modules επικόλλησης ετικέτας
Modules ελέγχου βάρους
Modules εκτύπωσης και επικόλλησης
Modules διαμόρφωσης κιβωτίων και εγκιβωτισμού
Modules παλετοποίησης με χρήση cobot

Γιατί MEL System®:

Η καινοτομία

 • Modular προσέγγιση σε επίπεδο εξοπλισμού, συσκευών και μηχανημάτων
  • Σε αντίθεση με την ατομική συσκευασία προϊόντων που διαθέτει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών συσκευών και διαδικασιών, το τέλος της γραμμής είναι πολύ πιο ομοιόμορφο. Αυτό επιτρέπει την υιοθέτηση μιας modular προσέγγισης σε επίπεδο εξοπλισμού, συσκευών και μηχανημάτων.
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση στο επίπεδο ελέγχου και τεχνολογιών πληροφορικής
  • Ένα μοναδικό σύστημα ελέγχου και τεχνολογίας πληροφορικής βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά του MEL System®, επιτρέποντας:
  • Την ενσωμάτωση και τον συγχρονισμό των επιμέρους module παρέχοντας απόδοση και ευελιξία
  • Την τοποθέτηση του MEL System® ως σημείο εκκίνησης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η modular προσέγγιση

 • Οι λειτουργίες στο τέλος της γραμμής χωρίζονται σε 4 διαφορετικές φάσεις
 • Κάθε φάση περιλαμβάνει μια σειρά μεμονωμένων module, κάθε μία από τις οποίες εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη λειτουργία
 • Τα module μπορούν να λειτουργούν τόσο ως αυτόνομες μονάδες όσο και ως αναπόσπαστα τμήματα του MEL System®
 • Κάθε module αποτελείται από συσκευές και εξαρτήματα, είτε κατασκευασμένα και ενσωματωμένα από τη Ζήνων, είτε από εξωτερικούς προμηθευτές, τους integration partners της Ζήνων
 • Τα MEL System® modules καλύπτουν τις απαιτήσεις των λειτουργιών στο τέλος της γραμμής. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο ότι σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθούν όλες οι μονάδες του MEL System®

Η γενική ιδέα του MEL-ready modules

Όλα τα MEL System® modules είναι "MEL-ready", δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα είτε ως μέρος του ενιαίου συστήματος.
Η γενική ιδέα του MEL-ready είναι σημαντική καθώς επιτρέπει:

 • τη σταδιακή ενσωμάτωση των modules σε μια γραμμή συσκευασίας: μεμονωμένα modules του MEL System® μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά και να λειτουργήσουν αυτόνομα. Αυτά τα module μπορούν να ενσωματωθούν και να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο MEL System® σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • τη χρήση υφιστάμενων End-of-Line συστημάτων στο MEL System®: Οι μηχανικοί της Ζήνων μπορούν να πιστοποιήσουν εάν τα υφιστάμενα / κληροδοτημένα συστήματα των πελατών είναι "MEL-ready" και μπορούν να ενσωματωθούν ως modules του MEL System®. Το MEL System® έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε τα υπάρχοντα End-of-Line μηχανήματα να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν με λίγες μικρές τροποποιήσεις στο MEL System®.

Περιοχές εφαρμογής

 • Το MEL System® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε βιομχαηναική εταιρεία δραστηριοποιείται στη συσκευασία τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, μεταλλικών εξαρτημάτων, χαρτιού κλπ.
 • Η πρωτογενής συσκευασία των προϊόντων μπορεί να έχει τη μορφή φιαλών, κιβωτίων, κονσερβών, βάζων, δοχείων σπρέι, τσουβαλιών, σάκων, κουβάδων κλπ.
 • Η δευτερογενής συσκευασία μπορεί να έχει τη μορφή χαρτοκιβωτίων, δίσκων, πολυσυσκευασιών, άλλων συσκευασιών φιλμ συρρίκνωσης ή συνδυασμού των ανωτέρω.
 • Οι μονάδες προς αποστολή μπορούν να είναι είτε τριτογενείς συσκευασίες (παλέτες), είτε δευτερογενείς συσκευασίες ή συνδυασμός αυτών.

Τα οφέλη

Στην παραγωγή:

 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Συνολική βελτίωση της ασφάλειας
 • Μείωση κόστους (γρήγορη επιστροφή της επένδυσης σύμφωνα με αναφορά πελατών)
 • Ευκολία στη χρήση με ελάχιστες ανάγκες για παρεμβάσεις και συντήρηση από τον χειριστή
 • Ευελιξία
 • Γρήγορες εναλλαγές προϊόντων
 • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων
 • Χρήσιμη παρουσίαση δεδομένων παραγωγής
 • Ευκολία στην υλοποίηση
 • Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (χώρου, εργατικού δυναμικού, υφιστάμενου εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής)
 • Επεκτασιμότητα

Στην εφοδιαστική αλυσίδα:

 • Ένα σίγουρο ξεκίνημα της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε φυσικό (αποστελλόμενες μονάδες) όσο και σε επίπεδο ροής δεδομένων
 • Μπορεί να ανταπεξέλθει τόσο με την άμεση αποθήκευση όσο και με την άμεση αποστολή ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών
 • Μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί σε απρόσμενες αλλαγές στην ζήτηση / εισερχόμενες παραγγελίες
 • Υψηλός δείκτης επιστροφής της επένδυσης (ROI)

Κατεβάστε το φυλλάδιο Mel System

Φόρμα Επικοινωνίας

Για να έλθετε σε επαφή μαζί μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 210 6690900:

Παρακαλώ επιλέξτε ...
Λάθος Εισαγωγή. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας σας
Invalid Input
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Λανθασμένη εισαγωγή email. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Invalid Input