Διακίνηση

Με τα ολοκληρωμένα συστήματα διακίνησης και ελέγχου εξασφαλίζουμε την γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και των μονάδων μεταφοράς τους (κιβωτίων, παλετών) μέσα στο χώρο παραγωγής. Τα μέσα διακίνησης που χρησιμοποιούμε είναι: ραουλόδρομοι, ερπύστριες, ταινιόδρομοι, αναβατόρια κιβωτίων και παλετών, βαγόνια παλετών, γερανοί παλετών κ.α.

Η ποιοτική κατασκευή και οι έξυπνες τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα μέσα διακίνησης προσφέρουν υψηλή ταχύτητα στη μεταφορά, μειωμένη συντήρηση και εύκολη ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα συστήματα του εργοστασίου. Κάθε λύση προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες του χώρου, στις διαδικασίες παραγωγής και τις ιδιαιτερότητες της συσκευασίας.

Εφαρμογές διακίνησης συσκευασιών που έχουμε υλοποιήσει σε βιομηχανίες:

Τίτλος
Ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας στην Astir Βυτόγιαννης ΑΕ
Αυτόματη διακίνηση και ταξινόμηση (sorting) χαρτοκιβωτίων στην Tasty Foods ΑΕ
Επέκταση συστήματος sorting με τμήμα διακίνησης και αναβατόρια στην Tasty Foods ΑΕ
Αυτόματο σύστημα διακίνησης πλαστικών τελάρων στην Καραμολέγκος ΑΕ
Ρομποτική γραμμή ανασυσκευασίας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ
Σύστημα end-of-line στη Syngenta ΑΕ
Ρομποτικό σύστημα διακίνησης και παλετοποίησης στη Nestle Hellas AE
Ολοκληρωμένο σύστημα End-of-Line για τη συσκευασία υγρών απορρυπαντικών στην Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ
Λύση ψηφιακού μετασχηματισμού παραγωγικών διαδικασιών στην Καβίνο ΑΕ
Πλήρης αυτοματοποίηση των γραμμών συσκευασίας στη Syngenta και τα οφέλη της