Εκτέλεση Παραγγελιών

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα αυτόματης εκτέλεσης παραγγελιών (με εφαρμογή στα logistics, τις φαρμακαποθήκες, το e-commerce fulfillment κοκ.)

Πρόκειται για ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει γραμμές διακίνησης, εξοπλισμό order picking, σήμανση, τιμολόγηση, συσκευασία, ταξινόμηση και πληροφοριακό σύστημα ελέγχου σε εφαρμογές με ρυθμούς που φτάνουν τις 10 παραγγελίες/λεπτό.

Συστήματα αυτόματης εκτέλεσης παραγγελιών που έχουμε υλοποιήσει σε διάφορες εταιρείες:

Τίτλος
Σύστημα αυτόματης εκτέλεσης παραγγελιών στην Lion Pharma ΑΕ
Σύστημα αυτόματης εκτέλεσης παραγγελιών στη φαρμακαποθήκη Α. Παπανικολόπουλος ΑΕ