Προσαρμοσμένη Λύση

Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις αυτοματισμού και ρομποτικής που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Προσαρμοσμένες λύσεις αυτοματισμού και ρομποτικής που έχουμε υλοποιήσει:

Τίτλος
Σύστημα serialization στη βιομηχανία φαρμάκων Galenica ΑΕ
Σύστημα ετικετοποίησης στη βιομηχανία καλλυντικών Τσάτσος Γεώργιος "Cosmetic"
Πλήρης αυτοματοποίηση των γραμμών συσκευασίας στη Syngenta και τα οφέλη της