Ενσωμάτωση του κλάδου ρομποτικής της Ζήνων ΑΕ στον Όμιλο Θεοδώρου

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά και ενσωμάτωση στον Όμιλο Θεοδώρου του κλάδου ρομποτικής και βιομηχανικού αυτοματισμού της εισηγμένης Ζήνων ΑΕ, με τη δημιουργία της εταιρείας Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνέχιση μιας επιτυχημένης πορείας του κλάδου ρομποτικής της Ζήνων που εξειδικεύεται από το 1987 στην κατασκευή και εγκατάσταση βιομηχανικών συστημάτων διακίνησης, συσκευασίας και αποθήκευσης.