Ο Όμιλος Θεοδώρου στη Detrop 2017

Στο περίπτερό μας παρουσιάσαμε τις ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματοποίησης για τη βιομηχανική συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα όπως:

  • Βιομηχανική Κωδικοποίηση
  • Θερμική εκτύπωση ετικετών
  • Ετικετοποίηση ON LINE
  • Συστήματα περιτύλιξης παλέτας με stretch film
  • Βιομηχανική ζύγιση
  • Συστήματα end-of-line
  • Digital Manufacturing & Ιχνηλασιμότητα