Η Ζήνων Αυτοματισμοί συνεργάτης της Interroll

Η Interroll, η μεγαλύτερη εταιρία συστημάτων διακίνησης και διανομής προιοντων, ενέταξε τη Ζήνων ως επίσημο συνεργάτη στο πρόγραμμα “Rolling on Interroll”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 11 μεγαλύτερες ευρωπαικές εταιρίες, οι οποίες εξειδικεύονται σε λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εταιριών των Logistics για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της αυτοματοποίησης της διανομής και διακίνησης προιοντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site της Interroll www.interroll.com/rolling-on-interroll.