Ολοκληρωμένο σύστημα End-of-Line για τη συσκευασία υγρών απορρυπαντικών στην Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ

Η ανάγκη της Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ ήταν να αυτοματοποιήσει το End-of-Line κομμάτι της παραγωγικής της διαδικασίας για τις πέντε διακριτές γραμμές παραγωγής υγρών απορρυπαντικών που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της και να μεταφέρει τη διαδικασία της παλετοποίησης από το χώρο της παραγωγής, όπου γινόταν χειροκίνητα, στο χώρο της αποθήκης, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης πρώτων υλών, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης και αποθήκευσης των ετοίμων παλετών.

Δείτε το βίντεο:

Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση:

 

Η Λύση

Σε επίπεδο δευτερογενούς συσκευασίας η επένδυση αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας του εγκιβωτισμού για τις δύο ταχύτερες εκ των γραμμών παραγωγής της και την ημι-αυτοματοποίηση των υπολοίπων. Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση όλων των γραμμών μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο τριτογενούς συσκευασίας στόχος ήταν η συγκέντρωση όλης της παραγωγής σε ένα κεντρικό σύστημα κεντρικής παλετοποίησης ανά γραμμή προέλευσης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μεταφοράς της διαδικασίας παλετοποίησης από το χώρο της παραγωγής στο χώρο της αποθήκης, οι πέντε επιμέρους γραμμές συσκευασίας συγχωνεύονται σε μία, η οποία τις μεταφέρει μαζικά στο χώρο της αποθήκης.

Εκεί τα κιβώτια ταξινομούνται βάση γραμμής προέλευσης και παλετοποιούνται σε έξι διακριτές θέσεις παλετοποίησης, προτού οδηγηθούν σε μηχανή περιτύλιξης για τη σταθεροποίησή τους και  σε σύστημα επικόλλησης ετικέτας για την κωδικοποίησή τους και μετά στην αποθήκη.

Πιο αναλυτικά:

Κάθε γραμμή συσκευασίας αυτοματοποιείται αρχικά με σύστημα εγκιβωτισμού το οποίο αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του χαρτοκιβωτίου, το σχηματισμό της ομάδας φιαλών, τον εγκιβωτισμό του και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου. Στη συνέχεια το κιβώτιο ζυγίζεται και ελέγχεται ως προς τα ελλειποβαρή.

Σε κάθε κιβώτιο επικολλούνται αυτόματα με σύστημα αυτόματης εκτύπωσης και επικόλλησης (print & apply) δύο ετικέτες, μία εμπρός και μία στο πλάι και γίνεται έλεγχος σωστής επικόλλησής τους, προτού το κιβώτιο οδηγηθεί σε αναβατόριο, το οποίο τα οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο διακίνησης. Στόχος είναι να διατηρηθούν καθαρά τα επιδαπέδια περάσματα και να μην επηρεαστεί η εργονομία του χώρου παραγωγής.

Αφότου τα κιβώτια που παράγονται από την κάθε γραμμή μεταφερθούν σε επίπεδο περί τα 3,5 μέτρα από το έδαφος, εκεί συγχωνεύονται με μία κεντρική γραμμή διακίνησης, μέχρις ότου φτάσουν στο χώρο της αποθήκης. Εκεί μία σπειροειδής διάταξη καταβατορίου τα επαναφέρει στο επίπεδο του εδάφους και αφού γίνει διαχωρισμός τους, οδηγούνται σε σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του γραμμωτού κώδικά τους και ταξινόμησής τους σε έξι επιμέρους εξόδους.

Κάθε έξοδος διαθέτει δικό της αυτοματισμό ομαδοποίησης των κιβωτίων ανάλογα με το εκάστοτε πρότυπο (pattern) παλετοποίησης κάθε γραμμής.

Δύο ρομποτικοί βραχίονες, τριών γραμμών έκαστος, είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία της παλετοποίησης, λαμβάνοντας τις προσχηματισμένες ομάδες κιβωτίων και τοποθετώντας τες σε παλέτες σε έξι συνολικά διακριτές θέσεις παλετοποίησης εκ των οποίων μία έχει τον ρόλο της εφεδρικής σε περίπτωση over capacity των υπολοίπων.

Αυτόματη είναι πέραν της παλετοποίησης και η διαχείριση τόσο των απαιτούμενων κενών παλετών, όσο και των interlayers, δηλαδή των χαρτονιών τα οποία μπαίνουν μεταξύ των ορόφων των παλετών για τη σταθεροποίησή τους. Αμφότερα τα αναλώσιμα εισάγονται αυτόματα στο σύστημα σε στοίβες.

Σε έναν τυπικό κύκλο παλετοποίησης ο ρομποτικός βραχίονας λαμβάνει παλέτα από τη στοίβα, τη βάζει στη θέση παλετοποίησης, στη συνέχεια τοποθετεί τα ομαδοποιημένα κιβώτια επί της παλέτας, καθώς και χαρτόνι ενδιάμεσα των στρώσεων, όποτε αυτό απαιτείται.

Όταν μια παλέτα ολοκληρώνεται ή όταν αλλάζει το LOT του προς παλετοποίηση προϊόντος, η παλετοποίηση της εν λόγω θέσεως διακόπτεται και η παλέτα μεταβαίνει σε θέση αναμονής προς απομάκρυνση. Βαγόνι μεταφοράς παλετών το οποίο ενοποιεί τις έξι γραμμές παλετοποίησης, οδηγεί τις παλέτες σε μηχανή αυτόματης περιτύλιξης τύπου περιστρεφόμενου βραχίονα. Οι τυλιγμένες παλέτες οδηγούνται, πριν την απομάκρυνσή τους από το σύστημα, σε μηχανισμό αυτόματης εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας παλέτας (print & apply), προκειμένου να είναι εύκολη η διαχείρισή τους, τόσο μέσα στην αποθήκη όσο και μετέπειτα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής έτοιμων παλετών στο σύστημα προς περιτύλιξη και σήμανση με ετικέτα.

Για τη διαχείριση των ετικετών των συστημάτων αυτόματης εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας κιβωτίου των πέντε γραμμών παραγωγής καθώς και του συστήματος εκτύπωσης και επικόλλησης ετικέτας παλέτας, υπάρχει κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το COLOS της Markem, το οποίο ελέγχει το σύνολο των επιμέρους συστημάτων και στέλνει στο καθένα τα απαραίτητα στατικά και δυναμικά πεδία που χρειάζονται.

Τα Οφέλη

Τα οφέλη που προέκυψαν για την Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ από την εγκατάσταση του συστήματος που υλοποίησε η Ζήνων είναι:

  • Ελαχιστοποιήθηκε το λειτουργικό κόστος του εγκιβωτισμού και της παλετοποίησης λόγω της πλήρους αυτοματοποίησής της.
  • Δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής και στον προγραμματισμό της, δίνοντας τη δυνατότητα γρήγορων εναλλαγών και εύκολης προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας σε μικρές παραγωγές και ενδεχομένως σε έκτακτες ανάγκες παραγωγής.
  • Μεταγκαταστάθηκε η διαδικασία σχηματισμού παλέτας από το χώρο της παραγωγής στο χώρο της αποθήκης δίνοντας πλεόνασμα χώρου στην παραγωγή, το οποίο βοήθησε στην πιο εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου.
  • Η μετεγκατάσταση της διαδικασίας παλετοποίησης στην αποθήκη διευκόλυνε τη διαχείριση των ετοίμων παλετών προς τα ράφια αποθήκευσής τους και ελαχιστοποίησε την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων στο χώρο της παραγωγής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ασφάλειας και της εργονομίας.
  • Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας και ασφαλείας των εργαζομένων, ενώ εργαζόμενοι που δούλευαν σε θέσεις εργασίας που καταργήθηκαν λόγω της αυτοματοποίησης, απορροφήθηκαν σε άλλες νέες θέσεις με βελτιωμένες συνθήκες και λιγότερη κόπωση.
  • Σημαντικά οφέλη προέκυψαν και στην ποιότητα από την αυτοματοποίηση του εγκιβωτισμού και της παλετοποίησης, καθώς το τελικό προϊόν είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που φτιαχνόταν χειροκίνητα. Η αυτοματοποίηση της επικόλλησης ετικετών και ο έλεγχος βάρους συνέβαλλαν επίσης σημαντικά.

Φόρμα Επικοινωνίας

Για να έλθετε σε επαφή μαζί μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 210 6690900:

Παρακαλώ επιλέξτε
Invalid Input
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας σας
Invalid Input
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Λανθασμένη εισαγωγή email. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Invalid Input