“Αναζητώντας τον καλύτερο δυνατό συνεργάτη για την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης παραγγελιών στην εταιρεία μας καταλήξαμε στην ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ. Είναι μία ελληνική εταιρεία με απόλυτη εμπειρία στο χώρο της αυτοματοποίησης παραγγελιών και συνέβαλλε καθοριστικά ώστε να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις σε σχέση με το χώρο μας, τις ανάγκες της εταιρείας και ταυτόχρονα να υλοποιηθεί το έργο με ακρίβεια, ποιότητα και πολύ καλή συνεργασία.”

Αχιλλέας Παυλίδης
Τεχνικός Διευθυντής, Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Ο Πελάτης

Η φαρμακαποθήκη ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στους τομείς εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώνει σταθερά  τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και τεχνογνωσία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου. Κύριο μέλημά της παραμένει πάντα η άρτια εξυπηρέτηση των πελατών και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους, μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδου του φαρμάκου.

Η Ανάγκη

Η φαρμακαποθήκη ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία διανύει περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, ήθελε να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση του πελατολογίου της, την αύξηση των παραγγελιών και στον μεγάλο όγκο εργασίας ανά ημέρα που συνεπάγεται αυτό, συνεχίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της, εκτελώντας με ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία της παραγγελίες τους και κρατώντας υψηλά το επίπεδο ικανοποίησης τους.

Η εταιρεία διέθετε ήδη ένα παλαιότερο σύστημα για την εκτέλεση των παραγγελιών, το οποίο όμως όντας περιορισμένο και εν μέρει παρωχημένο έπρεπε να επεκταθεί και να αναβαθμιστεί ως προς το κομμάτι του αυτοματισμού του, για να  μπορέσει να καλύψει τις νέες αυξημένες ανάγκες της.

Η Λύση

Η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ, μέλος του Ομίλου Θεοδώρου, γνωστή για την τεχνογνωσία της στη σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων ρομποτικής, διακίνησης και αυτοματισμού για τη συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα, υλοποίησε μία λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία ενσωματώνει το παλιό σύστημα της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο, ανεξάρτητο και ενιαίο σύστημα πλήρης αυτόματης εκτέλεσης παραγγελιών.

Αυτό περιλαμβάνει 3 διακριτά στάδια:

  • την αυτόματη συλλογή των παραγγελιών σε κιβώτια με χρήση ρομποτικών συστημάτων
  • την αυτόματη διακίνηση των κιβωτίων εντός της εταιρείας
  • την αυτόματη τιμολόγηση, συσκευασία και ταξινόμηση των παραγγελιών ανά δρομολόγιο, έτοιμων για διανομή από τα οχήματα της εταιρείας

Στο πρώτο στάδιο, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες διαχειρίζονται τα άδεια πλαστικά κιβώτια, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των νέων παραγγελιών. Στη συνέχεια τα κιβώτια αυτά περνάνε από δύο σύγχρονες και πλήρως αυτόματες μηχανές συλλογής φαρμάκων τύπου A-Frame του γνωστού Αυστριακού Οίκου SSI Schaefer, τις οποίες προμήθευσε και εγκατέστησε η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ. Οι μηχανές αυτές αναλαμβάνουν τη συλλογή των ταχυκίνητων κωδικών  (Α) των επιμέρους παραγγελιών.

Στο δεύτερο στάδιο, αφού έχουν ήδη συλλεχθεί τα ταχυκίνητα προϊόντα, τα κιβώτια διακινούνται αυτόματα από τον ημιώροφο στο ισόγειο, όπου η παλιά αυτόματη διάταξη, όντας πλέον ενσωματωμένη στο νέο σύστημα, χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των πιο βραδυκίνητων και ιδιαίτερων προϊόντων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παλαιού τύπου A-Frame και τρείς επανδρωμένους σταθμούς χειροκίνητης συλλογής με την χρήση φορητών τερματικών και εισαγωγή των προϊόντων στα αντίστοιχα κιβώτια.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο τα κιβώτια οδηγούνται αυτόματα σε δύο αυτόματους σταθμούς εκτύπωσης, όπου εκτυπώνεται και εισάγεται το τιμολόγιο στο εσωτερικό του κιβωτίου, προτού αυτό κλείσει, επίσης αυτόματα, με καπάκι και σφραγιστεί με πλαστικό τσέρκι.

Στη συνέχεια τα κιβώτια κωδικοποιούνται με αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία της παραγγελίας και του πελάτη και ταξινομούνται αυτόματα σε 16 διαδρόμους, ανάλογα με το αυτοκίνητο το οποίο θα τα παραλάβει για να διανείμει τις παραγγελίες στους πελάτες.

Το σύστημα αναλαμβάνει επίσης και την αυτόματη διακίνηση των άδειων κιβωτίων που επιστρέφουν από το κύκλωμα, ώστε αυτά να οδηγηθούν στις διατάξεις του πρώτου σταδίου και να τροφοδοτήσουν εκ νέου το σύστημα.

Η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται 2 ή 3 φορές ημερησίως, με ταχύτητα, ορθότητα στην εκτέλεση των παραγγελιών και αποφεύγοντας καθυστερήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βγάλουν εκτός προγράμματος τις διαδρομές των αυτοκινήτων.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η υλοποίηση του έργου παράλληλα με την εργασία της αποθήκης, ώστε να μην διαταραχθεί καθόλου η λειτουργία της και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πελατών της.

Χάρη στη σωστή προετοιμασία και τον άρτιο σχεδιασμό από τα στελέχη της ΖΗΝΩΝ, τα επιμέρους υποσυστήματα που είχαν δοκιμαστεί μεμονωμένα, εγκαταστάθηκαν τμηματικά, επιτρέποντας την ολοκλήρωση τους και μετάβαση από το παλαιό σύστημα στο καινούργιο σε μόλις ένα Σαββατοκύριακο χωρίς καμία διακοπή της λειτουργίας της αποθήκης.

Καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή έπαιξε η άψογη συνεργασία με την εταιρεία EPSILON CSA, η οποία προμήθευσε στην ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ το λογισμικό ERP & WMS της γραμμής.

Τα Οφέλη

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της λύσης για πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των παραγγελιών, έχουν φανεί άμεσα τα οφέλη της:

  • Πλέον αποφεύγονται λάθη που πριν σε χειροκίνητη διαδικασία ήταν πολύ πιο πιθανά,
  • Τα προϊόντα τιμολογούνται και συσκευάζονται σωστά, ώστε να διανεμηθούν με ασφάλεια και εγκαίρως με τα αυτοκίνητα της εταιρείας στα φαρμακεία,
  • Έχει αυξηθεί το πελατολόγιο της εταιρείας, η ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και η αξιοπιστία της εταιρείας,
  • Στο ίδιο χρονικό διάστημα η εταιρεία μπορεί πλέον να καλύψει πολύ μεγαλύτερο όγκο πελατών και παραγγελιών, έχοντα αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητά της.

Αρχές κάθε μήνα που συνήθως υπάρχει αυξημένη ζήτηση για παραγγελίες σε όλες τις φαρμακαποθήκες, η εταιρεία πλέον καταφέρνει να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτή τη ζήτηση τηρώντας τις ώρες δρομολογίων των αυτοκίνητων, χωρίς ανάγκες για πρόσθετο προσωπικό που υπήρχε πριν για αυτές τις ημέρες, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της και αποκτώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όφελος για την εταιρεία, καθώς τα φαρμακεία, ανάλογα με το επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουν από την κάθε φαρμακαποθήκη, επιλέγουν με ποια ή ποιες φαρμακαποθήκες θα συνεργαστούν και για ποια προϊόντα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία της ΖΗΝΩΝ ήταν εφικτό να αναβαθμιστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ο παλαιός εξοπλισμός υπό τον κεντρικό έλεγχο του νέου συστήματος. Με τον τρόπο αυτό καλύφθηκε ένα μέρος των αναγκών της εφαρμογής με το ελάχιστο δυνατό κόστος αξιοποιώντας στο έπακρο την αρχική επένδυση του πελάτη ο οποίος δεν αναγκάστηκε να τον παροπλίσει.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση:

Η Ζήνων

Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ εξειδικεύεται από το 1987 στην σχεδίαση, κατασκευή και υποστήριξη ρομποτικών συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού για το τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (end-of-line) και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η γκάμα των λύσεων μας περιλαμβάνει εγκιβωτισμό, παλετοποίηση, αυτόματη αποθήκη, διακίνηση προϊόντων, ταξινόμηση, λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού κ.α. Οι λύσεις μας συνδυάζουν την επιμελημένη σχεδίαση και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας ρομποτικής, την άριστη ποιότητα κατασκευής και τη σωστή εγκατάσταση και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι».

Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, όπως οι Fanuc Robotics, Robopac, Interroll, SSI Schaefer, Intralox, κ.ά. και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερες από 200 ρομποτικές εγκαταστάσεις και 80 εγκαταστάσεις νέου αυτοματισμού Industry 4.0 στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Φόρμα Επικοινωνίας

Για να έλθετε σε επαφή μαζί μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 210 6690900:

Παρακαλώ επιλέξτε
Invalid Input
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας σας
Invalid Input
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Λανθασμένη εισαγωγή email. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Invalid Input