Σύγχρονες τεχνολογίες παλετοποίησης

Οι τεχνολογίες παλετοποίησης και η σημασία τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, η παλέτα αποτελεί τη μονάδα μεταφοράς προϊόντων από την παραγωγή προς την αποθήκη ή τον τελικό πελάτη. Η σωστή διαχείρισή της είναι κρίσιμη ώστε να μην προστίθενται επιπλέον κόστη στις υπάρχουσες διαδικασίες συσκευασίας αλλά και να εξασφαλίζεται ομαλή ροή προϊόντων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το ζητούμενο είναι η σωστή παλέτα με το σωστό προϊόν να φτάσει στο σωστό προορισμό έγκαιρα, με ασφάλεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει νέες μεθόδους και τεχνολογίες στα διάφορα στάδια της διαμόρφωσης της παλέτας (χτίσιμο, περιτύλιξη και σήμανση) που συμβάλλουν (α) στη μείωση του κόστους παραγωγής (β) στην διασφάλιση της παραγωγικότητας και (γ) στη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Η επένδυση στους παραπάνω άξονες προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θέσης τους στην εγχώρια και τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αυτοματοποιεί τα τελικά στάδια παραγωγής

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων ενσωματώνει νέες μεθόδους και τεχνολογίες που συμβάλλουν (α) στη μείωση του κόστους παραγωγής και (β) στη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Αυτό συμβαίνει γιατί η επένδυση σε αυτούς τους δυο άξονες δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση, μέσα από την ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η υιοθέτηση ρομποτικών συστημάτων γίνεται κυρίως στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης των διαδικασιών στα τελικά στάδια της παραγωγής και συσκευασίας (end-of-line), δηλαδή κατά τον εγκιβωτισμό και την παλετοποίηση των προϊόντων. Τα πρώτα συστήματα εγκαταστάθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και από τότε ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη όσον αφορά τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η εμπειρία από εγκαταστάσεις στην Ελλάδα δείχνει ότι σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν σε τρεις βάρδιες, η επένδυση σε ένα ρομποτικό σύστημα εγκιβωτισμού ή παλετοποίησης μπορεί να αποσβεστεί σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών.