Έργα που έχουμε υλοποιήσει στη VIVARTIA Α.Ε.


1. Ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης κιβωτίων TPAK και stretch wrapping

Με το ρομποτικό σύστημα που υλοποιήσαμε στον κλάδο γαλακτοκομικών της Vivartia Α.Ε., η εταιρεία κάλυψε την ανάγκη για αυτοματοποίηση της διαδικασίας παλετοποίησης κιβωτίων Tetrapak.

Το σύστημα παραλαμβάνει χαρτοκιβώτια Tetrapak από μια μεταφορική γραμμή, τα διαχωρίζει με βάση το ύψος τους σε δυο μεταφορικές γραμμές, τα ομαδοποιεί και τα παλετοποιεί με συγκεκριμένη διάταξη επί παλετών σε συγκεκριμένες θέσεις παλετοποίησης, μέσω ρομποτικού βραχίονα του Οίκου FANUC. Λαμβάνοντας κενές παλέτες από έτοιμες στοίβες, το σύστημα απαιτεί από τον χειριστή μόνο την εισαγωγή στοιβών κενών παλετών και την απομάκρυνση των ετοίμων μετά την ολοκλήρωση της παλετοποίησης.


Δείτε στο βίντεο το σύστημα ρομποτικής παλετοποίησης που υλοποιήσαμε στη Vivartia A.E.:


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση: