Έργα που έχουμε υλοποιήσει στην TASTY FOODS Α.Ε.


1. Αυτόματη διακίνηση και ταξινόμηση (sorting) χαρτοκιβωτίων

Η Ανάγκη

Το ζητούμενο για την TASTY FOODS ήταν η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και ταξινόμησης των προς παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ευελιξίας στην παραγωγή και την αποθήκη.

Η Λύση

Με την ολοκληρωμένη λύση που υλοποίησε η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα (4) βήματα:

Βήμα 1ο: Σήμανση Χαρτοκιβωτίων & Διακίνηση
Οι χειριστές κλείνουν τα χαρτοκιβώτια και επικολλούν ετικέτες με εκτυπωμένο γραμμωτό κώδικα (barcode) σε δύο από τις πλευρές του κιβωτίου. Στη συνέχεια τα τοποθετούν στην κεντρική γραμμή διακίνησης, η οποία τα οδηγεί από το χώρο παραγωγής στο χώρο παλετοποίησης, με ταχύτητες μεγαλύτερες των 20 κιβωτίων ανά λεπτό. Η ομαλή ροή των χαρτοκιβωτίων διασφαλίζεται μέσω κεντρικού συστήματος αυτόματου ελέγχου.

Βήμα 2ο: Αναγνώριση Κωδικού Χαρτοκιβωτίου
Δύο σταθμοί barcode scanners σταθερής θέσης οι οποίοι επικοινωνούν δικτυακά με το κεντρικό σύστημα ελέγχου αναλαμβάνουν την εν κινήσει ανάγνωση του επικολλημένου επί του χαρτοκιβωτίου γραμμωτού κώδικα ο οποίος στην συνέχεια αντιστοιχίζεται αυτόματα με ένα από εκατοντάδες κωδικούς προϊόντος.

Βήμα 3ο: Ταξινόμηση Χαρτοκιβωτίων
Μετά την ταυτοποίηση του κωδικού προϊόντος εκτελείται αυτόματα η αντιστοίχιση με την κατάλληλη εκ των είκοσι (20) γραμμών εξόδου και μέσω συστήματος φρένου – προωθητή (Brake & Pusher) ολοκληρώνεται η ταξινόμηση των χαρτοκιβωτίων.

Βήμα 4ο: Ομαδοποίηση Συσκευασιών & Παλετοποίηση
Τα κιβώτια τα οποία ταξινομήθηκαν στις είκοσι (20) γραμμές εξόδου εν συνεχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα ώστε να παραληφθούν από τον αντίστοιχο Ρομποτικό Βραχίονα με την ειδικά σχεδιασμένη αρπάγη του και να παλετοποιηθούν.

Τα Οφέλη

Τα οφέλη που προέκυψαν για την TASTY FOODS με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και ταξινόμησης (sorting) συσκευασιών ήταν τα εξής:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους και αύξηση παραγωγικότητας
  • Ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους
  • Έλεγχος και παρακολούθηση παραγωγής μέσω της καταγραφής στατιστικών στοιχείων, όπως παραγόμενοι κωδικοί, απορρίψεις, κ.ά
  • Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την υποδοχή αυτόματων συστημάτων παλετοποίησης


Δείτε στο βίντεο το σύστημα αυτόματης διακίνησης και ταξινόμησης (sorting) συσκευασιών που υλοποιήσαμε στην Tasty Foods:


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση:


2. Επέκταση συστήματος με τμήμα διακίνησης και αναβατόρια

Η επέκταση του συστήματος που υλοποιήσαμε στην Tasty Foods βοήθησε στην πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης των χαρτοκιβωτίων του εργοστασίου. Το σύστημα παραλαμβάνει χαρτοκιβώτια από δυο μηχανές παραγωγής σε μια γραμμή μεταφοράς. Στη συνέχεια τα χαρτοκιβώτια ανυψώνονται με αναβατόριο σε ύψος 3,5m και ταξιδεύουν παράλληλα προς τον τοίχο. Το τελευταίο τμήμα της γραμμής είναι κεκλιμένο ώστε να επαναφέρει τα κιβώτια σε ύψος 1m από το έδαφος, όποτε και πραγματοποιείται η συγχώνευση της εν λόγω γραμμής μεταφοράς με την προϋπάρχουσα.


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση: