Έργα που έχουμε υλοποιήσει στη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.


1. Αυτόματο σύστημα διακίνησης κουτιών Tetrapak

Με το σύστημα που υλοποιήσαμε στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. καλύφθηκε η ανάγκη αυτοματοποίησης της διακίνησης των κουτιών Tetrapak με γάλα από τη μηχανή παραγωγής στη μηχανή συσκευασίας (Wrap Around).

Το σύστημα διακίνησης αποτελείται από δυο μέρη: (α) τη γραμμή κατακόρυφης διακίνησης (wedge conveyor) η οποία παραλαμβάνει τα κουτιά από την έξοδο της μηχανής και τα αποδίδει ένα επίπεδο χαμηλότερα και (β) τη γραμμή οριζόντιας διακίνησης η οποία παραλαμβάνει τα κουτιά από την έξοδο του wedge conveyor και τα αποδίδει στην είσοδο της μηχανής συσκευασίας Wrap Around. Σε σημεία διακλάδωσης, συγχώνευσης, εισόδου ή εξόδου στις κεντρικές γραμμές διακίνησης έχουν εγκατασταθεί πνευματικά φρένα για τον έλεγχο ροής των κουτιών. Το σύστημα διακίνησης ελέγχεται δικτυακά μέσω PLC με τρόπο που μειώνεται ο όγκος των απαιτούμενων καλωδιώσεων.


2. Αυτόματο σύστημα διακίνησης παλετών με δοχεία φέτας

Με το σύστημα βιομηχανικών αναβατορίων που υλοποιήσαμε στη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., καλύφθηκε η ανάγκη για αυτοματοποιημένη μεταφορά παλετών με δοχεία τυριών μεταξύ των τριών ορόφων του εργοστασίου (τυροκομείο, ωριμαντήριο/τυποποίηση, ψυγείο). Ο όγκος μεταφοράς είναι τριακόσιες (300) παλέτες την ημέρα.

Το σύστημα αποτελείται από τρια τμήματα: Τα αυτόματα αναβατόρια παλετών μεταλλικού σκελετού του Γερμανικού Οίκου WINKEL, τις αυτοματοποιημένες εισόδους - εξόδους παλετών και το σύστημα ελέγχου και ασφαλείας. Η διαδικασία εισόδου - εξόδου των παλετών στα αναβατόρια επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση αλυσοδρόμων ανοξείδωτης κατασκευής.


Δείτε στο βίντεο το σύστημα αυτόματης διακίνησης που υλοποιήσαμε στη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.:


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγένθυση: