Ασφάλεια

Η ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα για κάθε έργο αυτοματοποίησης στους χώρους της παραγωγής και της συσκευασίας.

Κατά την υλοποίηση κάθε εφαρμογής, σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε ένα πλήρως μηχανικό - με τη μορφή φράκτη βαρέως τύπου - και ηλεκτρικό σύστημα ασφαλείας και στάσεως κινδύνου με χρήση εγκεκριμένων για συστήματα ασφαλείας υλικών.

Στις εφαρμογές που εμπλέκονται ρομποτικά συστήματα (π.χ. παλετοποίηση, εγκιβωτισμός), οι θύρες εισόδου του προσωπικού είναι εξοπλισμένες με διακόπτες ασφαλείας, ενώ στα ανοίγματα εισόδου – εξόδου κιβωτίων ή παλετών είναι εγκατεστημένες κουρτίνες ασφαλείας ανίχνευσης σώματος για την αποτροπή εισόδου προσωπικού στο χώρο εργασίας του ρομποτικού βραχίονα. Το σύστημα ασφαλείας και στάσεως κινδύνου μπορεί να ακινητοποιήσει πλήρως το ρομποτικό βραχίονα με τη χρήση ηλεκτρολογικού hardware, ενώ περιλαμβάνει διπλά κυκλώματα και διαδικασίες αυτοελέγχου για άμεσο εντοπισμό σφαλμάτων (π.χ. κολλημένες επαφές ρελέ).

Τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται για την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού καθώς και για την εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας (CE – Machine Directive).