Διαδικασία Υλοποίησης Έργων

Στη Ζήνων αντιμετωπίζουμε πλήρως εξατομικευμένα κάθε λύση για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων σας. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των διαδικασιών σας, προσαρμόζουμε τις λύσεις μας στις συγκεκριμένες ανάγκες του εργοστασίου σας.

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO 9001/2000 επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από την ανάλυση των προδιαγραφών έως την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη.

Για τη σωστή ολοκλήρωση των συστημάτων, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία μέσα από τα παρακάτω βήματα:

  • Ανάλυση απαιτήσεων
  • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού
  • Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός σχεδιασμός
  • Κατασκευή μηχανολογικών τμημάτων και ηλεκτρικού συστήματος ελέγχου
  • Προγραμματισμός ελεγκτών (ρομπότ, PLC)
  • Δοκιμές ολοκληρωμένου συστήματος
  • Τεκμηρίωση - Εγχειρίδια
  • Εγκατάσταση στον τελικό χρήστη
  • Εκπαίδευση προσωπικού χειρισμού-συντήρησης
  • Τεχνική υποστήριξη


Δείτε μια ολοκληρωμένη διαδικασία εγκατάστασης ρομποτικού συστήματος παλετοποίησης: