Τεκμηρίωση

Βασικός παράγοντας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου αυτοματοποίησης της συσκευασίας και αποθήκευσης είναι η σωστή τεκμηρίωση. Για τη Ζήνων, το υλικό τεκμηρίωσης αποτελεί βασικό εργαλείο για την κατανόηση και λειτουργία του συστήματος από τα στελέχη της παραγωγής και τους χειριστές.

Κάθε σύστημα παραδίδεται με πλήρη τεκμηρίωση που περιλαμβάνει:

  • Εγχειρίδια χρήσης, ρύθμισης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα
  • Γενικά μηχανολογικά σχέδια
  • Πλήρη ηλεκτρολογικά και πνευματικά σχέδια
  • Πίνακα με τους τύπους των ηλεκτρολογικών και πνευματικών εξαρτημάτων