Έργα που έχουμε υλοποιήσει στη ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.


1. Ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης και stretch wrapping

Με το ρομποτικό σύστημα που υλοποιήσαμε στη ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε., η εταιρεία αυτοματοποίησε τη διαδικασία παλετοποίησης της γραμμής πλαστικού χρώματος.

Το σύστημα παραλαμβάνει, μέσω ραουλόδρομων, δοχεία και χαρτοκιβώτια από μεταφορικές γραμμές παραγωγής, τα ομαδοποιεί και τα παλετοποιεί, μέσω ρομποτικού βραχίονα του Οίκου FANUC, σε συγκεκριμένη διάταξη επί παλετών σε δυο διακριτές θέσεις παλετοποίησης. Λαμβάνοντας κενές παλέτες, δυο διαφορετικών μεγεθών, από έτοιμες στοίβες δεν απαιτεί από τον χειριστή παρά μόνο την εισαγωγή στοιβών κενών παλετών και χαρτονιών και την απομάκρυση των ετοίμων παλετών. Με την ολοκλήρωση της παλετοποίησης, γίνεται συγκέντρωση όλων των παλετών σε κοινή έξοδο και αυτόματη περιτύλιξή τους με φιλμ (stretchwraping).

Για λόγους εργονομίας και βέλτιστης αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρου, οι δυο θέσεις παλετοποίησης είναι κάθετες προς την κοινή γραμμή εξόδου. Το σύστημα περιλαμβάνει δυο ραουλόδρομους – τραπέζια περιστροφής της έτοιμης παλέτας ώστε αυτή βγαίνοντας από τη θέση παλετοποίησης να περιστρέφεται κατά 90 μοίρες και να εντάσσεται αυτόματα στην κοινή γραμμή διακίνησης προς τη μηχανή Stretch Wrapping.

Το ρομποτικό κύτταρο περιβάλλεται από μεταλλικό φράκτη ασφαλείας (ηλεκτροστικά βαμμένο) για την αποφυγή εισόδου του προσωπικού στο χώρο εργασίας του βραχίονα.

Σημαντική ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι η ικανότητά του, μέσω της ειδικά σχεδιαστιμένης αρπάγης, να χειρίζεται τόσο δοχεία (κουβάδες) χρώματος 15lt όσο και χαρτοκιβώτια με μικρά δοχεία χρώματος. Η ικανότητα αυτή δίνει μεγάλη ευελιξία στον προγραμματισμό παραγωγής του εργοστασίου μια και η παραγωγή της κάθε εξυπηρετούμενης από το ρομπότ γραμμής δεν εξαρτάται από την αντίστοιχη παραγωγής της άλλης γραμμής.

Επίσης το ασφααλές "κούμπωμα" των κουβάδων χρώματος σε 4 επίπεδα γίνεται με χρήση προηγμένων δυνατοτήτων του ρομποτικού βραχίωνα (collision detection) εξασφαλίζοντας την αποφυγή ατυχημάτων και διακοπών της παραγωγής.


Δείτε στο βίντεο το ρομποτικό σύστημα που υλοποιήσαμε για την αυτόματη παλετοποίηση δοχείων και κιβωτίων στη ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.:


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση: