Έργα που έχουμε υλοποιήσει στην ASTIR ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.:


Η ολοκληρωμένη λύση που υλοποιήσαμε στην ASTIR Βυτόγιαννης αυτοματοποίησε τη διαδικασία δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας, μέσα από τα εξής βήματα:


1. Γραμμή διαμόρφωσης, πλήρωσης, διακίνησης, ταξινόμησης και σφράγισης χαρτοκιβωτίων

 1. Παραλαβή κενών χαρτοκιβωτίων από την έξοδο της διαμορφωτικής μηχανής
 2. Εισαγωγή σακούλας εντός των χαρτοκιβωτίων (bag inserter)
 3. Μεταφορά χαρτοκιβωτίων στις εξόδους των μηχανών πλήρωσης 
 4. Τοποθέτηση χαρτοκιβωτίων σε θέση πλήρωσης
 5. Απομάκρυνση των γεμάτων χαρτοκιβωτίων από τη θέση πλήρωσης μέσω συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου 
 6. Σήμανση κάθε χαρτοκιβωτίου ανάλογα με τη μηχανή πλήρωσής του, με τη χρήση συστήματος εκτύπωσης και αυτόματης επικόλλησης (Print & Apply)
 7. Κλείσιμο και δίπλωμα σακούλας εντός του χαρτοκιβωτίου 
 8. Σφράγιση γεμάτων χαρτοκιβωτίων με αυτοκόλλητη ταινία (case sealing) 
 9. Μεταφορά των γεμάτων χαρτοκιβωτίων σε σύστημα παλετοποίησης
 10. Διάκριση χαρτοκιβωτίων για παλετοποίηση ανά είδος


Προκειμένου η διακίνηση των χαρτοκιβωτίων να μην εμποδίζει την πρόσβαση στις μηχανές παραγωγής πωμάτων, χρησιμοποιήθηκε αναβατόριο και καταβατόριο, εξοπλισμένα με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και αισθητήρια για την ταχύτατη μεταφορά των κιβωτίων με ασφάλεια και ακρίβεια.


2. Ρομποτική παλετοποίηση κιβωτίων με υλικά συσκευασίας και stretch wrapping

 1. Παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων σε επιμέρους παλέτες ανάλογα με τη μηχανή προέλευσης, με τη χρήση ρομποτικού βραχίονα του Οίκου FANUC
 2. Περιτύλιξη έτοιμης παλέτας μέσω αυτόματης τυλιχτικής μηχανής παλετών (pallet stretch wrapper) και εξαγωγή της από το σύστημα προς αποθήκευση


Δείτε στο βίντεο την ολοκληρωμένη λύση ρομποτικής παλετοποίησης και διακίνησης χαρτοκιβωτίων που υλοποιήσαμε στην ASTIR ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.:


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση: