Έργα που έχουμε υλοποιήσει στην ASPIS ΔΕΔΕΣ A.E.:


1. Ρομποτική παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων με χυμούς

Με το σύστημα που υλοποιήσαμε στην ASPIS Δέδες Α.Ε., η εταιρεία αυτοματοποίησε πλήρως τη διαδικασία παλετοποίησης του εργοστασίου της στο Άργος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Το σύστημα παραλαμβάνει, μέσω ραουλόδρομων, χαρτοκιβώτια με χυμούς από τις εξόδους των δυο μηχανών συσκευασίας και τα μεταφέρει στο ρομποτικό σύστημα. Εκεί τα κιβώτια ομαδοποιούνται με κατάλληλο τρόπο. Η ειδικά σχεδιασμένη αρπάγη του ρομποτικού βραχίονα του οίκου FANUC επιτρέπει τη σωστή τοποθέτηση των χαρτοκιβωτίων με προκαθορισμένη διάταξη σε παλέτες που βρίσκονται σε δυο θέσεις επί των ραουλοδρόμων παλετοποίησης. Λαμβάνοντας κενές παλέτες από έτοιμες στοίβες 12 παλετών, το σύστημα δεν απαιτεί από τον χειριστή παρά μόνο την εισαγωγή των κενών παλετών και την απομάκρυνση των ετοίμων.


Δείτε στο βίντεο το σύστημα ρομποτικής παλετοποίησης που υλοποιήσαμε στην ASPIS Α.Ε.:


Επιλέξτε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση: